Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Βάρος της τρυφεράδας τ' ουρανού...
Βάρος της τρυφεράδας τ' ουρανού
μετά που εβρόντησε και ξεκινά ο σαλίγκαρος.
Κομμάτια σπίτια που επιπλέουν, μπαλκόνια με μπροστά 
το κοντάρι τους, ο αέρας.

Γεγονός είναι ο θάνατος που επίκειται
φορτωμένος κάτι ευτυχίες παλιές
κι εκείνη την πολύ γνωστή 
(που λευκάνθηκε στις άγριες ερημιές) απελπισία. 

Ο. Ελύτης
Δεν υπάρχουν σχόλια: