Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

εγχορδη...

εντός, εκτός
αναζητά
μουσική, δυνατότερη!
ακουμπά
έγχορδα!


Borodin - Shostakovich Quartet 2 Op 68, Waltz