Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Ποιό σημείο?Στριφογυρίζουν

οι καιροί

Τόξο

δείξε!

Ιδρώνουν

οι ορίζοντες...Δεν υπάρχουν σχόλια: