Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Οι πιο καθαρές σοδειές σπέρνονται 
σε έδαφος που δεν υπάρχει. 
Απαλείφουν την ευγνωμοσύνη και δεν χρωστούν 
παρά μόνο στην άνοιξη.


Rene Char

Δεν υπάρχουν σχόλια: