Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Φυλαγμένα μέσα μου για πάντα...

Φυλαγμένα μέσα μου για πάντα
Στη διάθεση του καθενός ο βόρειος βράχος
Ορμώντας αλλ'ακίνητος
Η μοναξιά των ιερών κυμάτων
Και ο χθόνιος ύπνος τέσσερις φορές
Πιο δυνατός μ' έναν δικό του Δία που κεραυνοβολεί
Πάνω σε μιάν αθέατη άσπρη παραλία.

Σήματα στον αέρα: ζήτα - ήτα - ωμέγα
(Ψηλά την ώρα που σε μέγα βάθος
Αφρίζοντας περνά μια Σίκινος)
Αέναα να μεταδίδουν ότι
Λανθασμένα ηχεί μέσα στο σώμα ο πόνος
Και τον κίνδυνο--- αρκεί να 'σαι οιακοστρόφος
Δεινός ή να 'σαι Ικτίνος
                                  κι ευθύς τον καθηλώνεις.


Οδυσσέας Ελύτης- Ο μικρός Ναυτίλος
Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Όλη η σκέψη, δική σου…


Να φεύγεις
Να επιστρέφεις
Ολόκληρη γη, ο τόπος μέσα σου…
Όλη η σκέψη, δική σου…