Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Το τραγούδι είναι μια μαγική στιγμή κι εγώ ένας πανηγυριώτης μάγος εκπρόσωπός σας...


«Το τραγούδι δεν είναι σύνθημα ή πράξη εκτονώσεως. Ούτε μαστίχα για το στόμα αθλητικών εφήβων ή συντροφιά νυχτερινή για οδηγούς ταξί και φορτηγών. Είναι μια σχέση υπεύθυνη, μια πράξη εσωτερική ανάμεσά μας που μας αποκαλύπτεται. Τελετουργία που απαιτεί τόσο από σας όσο κι από μένα, μια προετοιμασία θρησκευτική, επίμονη άσκηση γνώσης και αθωότητας, αποκαλύψεως και ανιχνεύσεως, μνήμης και προφητείας.
Το τραγούδι είναι μια μαγική στιγμή κι εγώ ένας πανηγυριώτης μάγος εκπρόσωπός σας _αφού γεννήθηκα τον ίδιο καιρό με σας και στον ίδιο χώρο_, που θα φωτίσω τις κρυφές και αθέατες γωνιές σας, θα σας εκπλήξω, θα σας γεμίσω ερωτήματα και μελωδίες που ίσως γεννούν δικές σας και θα μεταφερθούν στο σπίτι σας, έτσι που να κοπεί ο ύπνος και να χαθεί για πάντα _και αν είναι δυνατόν_ ο εφησυχασμός σας… 

[…]

Πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα, γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σ' ένα μύθο κοινό. Κι όπως στο χορό ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για να ακολουθήσουμε τις ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για ν' ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Κι όσο για τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον σχηματίζουμε καινούργιο κι απ' την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νοιώθουμε βαθιά την ανάγκη να τραγουδήσουμε»

Μάνος Χατζιδάκις, «Ο καθρέφτης και το μαχαίρι», εκδόσεις ΊκαροςΠαρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Διότι ο Aιγύπτιος και εις το πανηγύρι διατηρεί την σοβαρότητά του.
Το ωχρόν μας Μισίρι με βέλη ο ήλιος πλήρη πικρίας και πείσματος 
καίει και δέρει, και με δίψαν και νόσον το καταπονεί. Το γλυκύ 
μας Μισίρι εν μια γελαστή πανηγύρει μεθά, λησμονεί, και
 κοσμείται, και χαίρει, και τον τύραννον ήλιον περιφρονεί.

Το ευτυχές Σαμ ελ Νεσίμ την άνοιξιν αγγέλλει, της εξοχής 
πανήγυρις αθώα.
Κενούτ' η Aλεξάνδρεια, κ' οι δρόμοι οι πυκνοί της.
Το ευτυχές Σαμ ελ Νεσίμ να εορτάση θέλει
ο αγαθός Aιγύπτιος και γίνεται σκηνίτης. Aπό παντού εξέρχονται τ' 
αθρόα

των φιλεόρτων τάγματα. Πληρούται το Γκαμπάρι και η γλαυκή, 
ρεμβώδης Μαχμουδία.
Το Μεξ, το Μωχαρέμβεη,το Pάμλιον πληρούνται.
Και αμιλλώντ' αι εξοχαί τα πλείστα τις θα πάρη
κάρρα, εφ' ων πλήθη λαού ευδαίμον' αφικνούνται εν σοβαρά ησύχω ευθυμία.

Διότι ο Aιγύπτιος και εις το πανηγύρι διατηρεί την σοβαρότητά του.
Μ' άνθη κοσμεί το φέσι του· αλλά το πρόσωπόν του
είν' απλανές. Μονότονον ασμάτιον μορμύρει,
χαρούμενος. Κέφι πολύ έχ' εις τον λογισμόν του, ολίγιστον εις τα κινήματά του.

Δεν έχει το Μισίρι μας πλουσίαν πρασινάδα, δεν έχει ρύακας τερπνούς ή βρύσεις,
δεν έχει όρη υψηλά και με σκιάν ευρείαν.
Aλλ' έχει άνθη μαγικά, πύριν' από την δάδα
του Φθα πεσόντα· πνέοντα άγνωστον ευωδίαν μύρα, εν οις λιποθυμεί η φύσις.

Εν μέσω κύκλου θαυμαστών θερμών επευφημείται γλυκύς μογάννι φήμης ευρυτάτης,
Εν τη τρεμούση του φωνή ερωτικαί οδύναι
στενάζουσι· το άσμα του πικρά παραπονείται
κατά της ελαφράς Φατμά ή της σκληράς Εμίνε, κατά της Ζέναπ της πονηροτάτης.

Με τας σκηνάς τας σκιεράς και το ψυχρόν σερμπέτι διώκονται ο 
καύσων και η σκόνη.
Φεύγουν αι ώραι ως στιγμαί, ως ίπποι εσπευσμένοι
εν πεδιάδι ομαλή, και η λαμπρά των χαίτη
επί της πανηγύρεως φαιδρώς εξαπλωμένη το ευτυχές Σαμ ελ 
Νεσίμ χρυσώνει. Το ωχρόν μας Μισίρι με βέλη ο ήλιος πλήρη
πικρίας και πείσματος καίει και δέρει, και με δίψαν και νόσον το 
καταπονεί. Το γλυκύ μας Μισίρι εν μια γελαστή πανηγύρει μεθά, 
λησμονεί, και κοσμείται, και χαίρει, και τον τύραννον ήλιον περιφρονεί.

Ποίηση: Κ. Π. Καβάφης
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου 


Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

ομιχλώδες τοπίο
Μέσα ψυχή

Ευκρίνεια διακρίνεις
μέλη.

Διασταυρώσεις·
συνομιλίες
ή φωτεινοί σηματοδότες;Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

άπειρες φορές...


Σκηνή πρώτη: χώρος γνώριμος,
αγγίζω τ' αντικείμενα, αγαπημένα…

Σκηνή δεύτερη: συνειδητοποίηση
του διωγμού… σπαραγμός

Σκηνή τρίτη: σ' αισθάνομαι
πλησιάζεις, απλώνεις τα χέριά σου τρυφερά
στα μαλλιά μου… χαλαρώνει ο παλμός...

επαναλαμβάνεται, άπειρες φορές


Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

λέξεις, ασύνδετες…


ασπρόμαυροι

χάθηκε

όλα!!!!

η μαγεία της μουσικής...Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Πληρωμή του ήλιου


Ω νεότητα

Πληρωμή του ήλιου

Αιμάτινη στιγμή

Που αχρηστεύει το θάνατο. Ο.Ε