Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

θλιμμένοι απόντες...


Μόνο παιδικές φωνούλες.

Οι μεγάλοι?

Θλιμμένοι απόντες...