Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

νευρώνες…

Nα σου δώσω ένα όνομα 

Ν' ανοίξεις, σαν ποίημα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: