Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

τὰ χείλη της γλυκοφιλοῦν...
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΠΕΡΠΑΤΕΙ...

Στὸ περιβόλι περπατεῖ,
τὰ χορταράκια ποὺ πατεῖ
τὰ ἴχνη της γλυκοφιλοῦν
κ᾽εὐθύς ἰδές τα πῶς ἀνθοῦν!

Τ᾽ἀγκάθια σὰν τὴν στοχασθοῦν,
ἀνάγκη εἶν᾽ νὰ φοβηθοῦν·
νὰ τὴν ἐγγίζουν δὲν τολμοῦν,
μόν' σκύφτουν καὶ τὴν προσκυνοῦν.

Στὰ χόρτ᾽ ἀπάνω τὴν θωρεῖς,
ἄνθος πὼς εἶναι τὴν θαρρεῖς,
κ᾽ οἱ ἄνεμοι ὁπού φυσοῦν,
ὅτι ἀναπνέει και μεθοῦν.

Καὶ τ᾽ ἀηδονάκια νὰ λαλοῦν
τὰ χείλη της γλυκοφιλοῦν,
τὰ ρόδα πλιὰ καταφρονοῦν·
_ὤχ, πῶς φωνάζουν καὶ πονοῦν!_

Καὶ τὰ νερὰ παραστρατοῦν,
στοὺς πόδας της νὰ κυλισθοῦν,
νὰ τὰ πατήσῃ νὰ ᾽φρανθοῦν
κ᾽ εὐθὺς - εὐθὺς νὰ γλυκανθοῦν

Τὰ σύννεφα νὰ μαζωχθοῦν,
τὸν Ἤλιο μπέη νὰ  λυπηθοῦν,
᾽λαφρὰ - ᾽λαφρὰ νὰ σκεπασθῇ,
νὰ μὴν διῇ καὶ σκοτισθῇ!


Μαυροκορδάτος Νικόλαος [1744 -1818]

Δεν υπάρχουν σχόλια: