Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

σε κίνηση...

κάθε βαρκούλα και ευχή,
κάθε ευχή κι αγάπη!